Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Blacklightsport.nl is onderdeel van Van Gu. Van Gu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Heb je het gevoel dat wij jouw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken of heb je andere privacy gerelateerde vragen, dan kun je altijd contact opnemen via onderstaande gegevens:

Van Gu
Roode Wildemanweg 43
1521 PZ Wormerveer
06-26678959
Contact@blacklightsport.nl

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we die verzamelen

Van Gu verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Vast en/of mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Handtekening
 • Bedrijfsnaam (indien zakelijke klant)
 • KvK-gegevens (indien zakelijke klant)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Van Gu verwerkt jouw persoonsgegevens om de door jouw gemaakte offerte/bestelling, die je middels het contactformulier, per e-mail of telefonisch doorgeeft, compleet te maken. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een offerte/bestelling
 • Het laten accorderen van een offerte/bestelling
 • Nadere (aanvullende) informatie opvragen, zoals een afleveradres en tijden
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten
 • Betalingen via iDEAL of automatische incasso
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden en versturen geen nieuwsbrieven.

Hoe lang we de gegevens bewaren

Van Gu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Hoe wij je persoonsgegevens verwerken

Van Gu gebruikt verschillende (deels geautomatiseerde) systemen en programma’s om jouw persoonsgegevens te verwerken, namelijk:

 • E-boekhouden boekhoudsoftware
 • Cloud86 webhosting
 • Microsoft Outlook e-mail

Via de webhosting van www.blacklightsport.nl krijgt Van Gu een ingevulde bestelling/offerte opgestuurd naar het algemene e-mailadres contact@blacklightsport.nl. Een verwerkersverantwoordelijke van Van Gu zal deze gegevens vervolgens verwerken in de E-boekhouden boekhoudsoftware. Van Gu stelt altijd een verwerkersovereenkomst op met medewerkers die deze gegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Gu verwerkt jouw persoonsgegevens in de boekhoudsoftware van E-boekhouden, op ons eigen beveiligde account. Met E-boekhouden hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Tevens gebruikt Van Gu voor het analyseren van bezoekersgedrag op de website van Google Analytics. Wij hebben met Google Analytics ook een verwerkersovereenkomst gesloten.

Deze is te benaderen via deze link: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere derde partijen dan bovengenoemde zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookiebeleid

Blacklightsport gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je ingevulde bestelling. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie raden wij je aan de Help-sectie van de browser te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@blacklightsport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Van Gu zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Gu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben onder andere geëncrypte certificaten op onze websites geïmplementeerd, zodat jij veilig kan surfen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@blacklightsport.nl.

Klachten over ons privacy beleid

Van Gu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens

Back To Top